LOGOPEDIA OGÓLNIE - Z LOGOPEDIĄ ZA PAN BRAT


PAMIĘTAJ, ĆWICZ ZE SWOIM DZIECKIEM CODZIENNIE.
Przejdź do treści
Z LOGOPEDIĄ ZA PAN BRAT
Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, jąkaniem, niedosłuchem, środowiskowym ograniczeniem mowy.

Terapia logopedyczna ma na celu rozwój i usprawnianie sprawności językowych poprzez: usprawnianie narządów artykulacyjnych, usuwanie zaburzeń mowy, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie sprawności językowej. Dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia. W trakcie zajęć prowadzone są również ćwiczenia relaksacyjne.

Rodzice mają możliwość stałego wglądu w pracę logopedyczną z ich dzieckiem, a dodatkowo organizowane są dla nich otwarte zajęcia logopedyczne, podczas których mogą lepiej zrozumieć znaczenie terapii dla ich dziecka, jak również zapoznać się z różnymi formami ćwiczeń, które mogą prowadzić w domu.


Serdecznie zachęcam do współpracy :)
Created with WebSite X5
Connect with us
Wróć do spisu treści